توهم!

این [چیزی] همه باید در نظر داشته باشند که من چه می گویم: … کشور با برنامه وارد میدان شد … جوانان این را بدانید. اینها با برنامه وارد میدان شدند.

  پرداخت 24 میلیارد تن کمک به مشتریان سیل زده هرمزگانی

دیدگاهتان را بنویسید