توییت تند سخنگوی دولت درباره فرانسوی ها

مشاور سخنگوی دولت به توهین اخیر فرانسوی ها واکنش تندی نشان داد.

  نرخ زاد و ولد به کمترین میزان خود در سال های گذشته رسیده است

دیدگاهتان را بنویسید