توییت فوتبالی عبدالله گنجی سوژه کاربران شد

توییت فوتبالی عبدالله گنجی سوژه کاربران شد

اظهار نظر گنجی با واکنش های متفاوتی از سوی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.

عبدالله گنجی در توییتر خود نوشت:

اگر آن توپ ها به چارچوب نمی خورد و گل اول برای اوبساید نبود، انتقام پدر را از پسر می گرفتیم.

توییت فوتبالی عبدالله گنجی سوژه کاربران شد

  مشارکت باکو در نامگذاری خیابان های ایران!

دیدگاهتان را بنویسید