تکذیب شایعه: انتخابات مجلس لغو نمی شود

تکذیب شایعه: انتخابات مجلس لغو نمی شود

در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تقلب در انتخابات مجلس نمایندگان در سراسر کشور شنیده می شود. این خبر پس از انتشار رای دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید بهشتی در خصوص آیین نامه انتخابات اتاق منتشر شد. اما با توجه به پیگیری های اعتماد از سوی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات مجلس ایران، این خبر کذب محرز شد.

اما ماجرای نقدینگی انتخابات از کجا شروع شد؟ شورای عالی کنترل یک ماه مانده به انتخابات، بندهایی از اساسنامه انتخاباتی اتاق را تغییر داد و ابلاغ کرد. منشوری که طرفداران زیادی از طیف از جمله «ائتلاف فردا» و «گروه انقلاب» و حتی مستقلین داشت. این فعالان اقتصادی معتقد بودند که آیین نامه جدید فعالان واقعی اقتصادی را وارد اتاق ها می کند. البته منشور مخالفانی داشت. یکی از مخالفان وی محمد صادقی از نمایندگان مجلس ایران بود که در دادگاه از این آیین نامه شکایت کرد. شکایتی که پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج صادر و منتشر می شود. بر اساس رای بدوی شعبه پانزدهم مجتمع قضایی شهید بهشتی، اصلاحات آیین نامه انتخابات در خصوص نحوه انتخاب اعضا در انتخابات لغو شد. این اصلاحات در 29 اسفند 1401 تصویب و ابلاغ شد و دو روز پیش پس از انتشار این رای، خبری مبنی بر تقلب در انتخابات اتاق های سراسر کشور منتشر شد. یک منبع آگاه در اتاق تهران در واکنش به این خبر به «اعتماد» گفت: در صورت تکرار نظر دادگاه اول در دادگاه تجدیدنظر، انتخابات باطل نمی شود. این موضوع از سوی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات مجلس ایران نیز تایید شد. وی همچنین به دووری گفت که رای بدوی دادگاه منجر به لغو انتخابات نخواهد شد، زیرا عطف به ماسبق ندارد. علاوه بر این، حتی اگر دادگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه بدوی را تأیید کند. انتخاب لغو نخواهد شد. چون طومار فقط برای منشور بود. منشور دیگر قابل اجرا نیست و لغو خواهد شد.

  نیروهای امنیتی درهای خود را به روی فردوسی باز کردند

سنجابی تاکید می کند: لغو انتخابات شهرستان تنها پس از اعتراض اعضا درباره خود انتخابات قابل قبول است. این ایرادات باید به هیات عالی نظارت نیز برسد. همچنین اگر دادخواست دیگری در مورد انتخابات مطرح شود. این ممکن است امکان لغو را ایجاد کند، اما بسیار بعید است. پیش از این انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران شیوه اعتراض اعضا را اعلام کرده بود، پس از انتشار اسامی برندگان انتخابات، اعضای اتاق سه روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به هیات نظارت بر انتخابات ارسال کنند. این هیأت اعلام می کند که در تاریخ 22 فروردین ماه انجمن به شکایات اعضا رسیدگی می کند و پس از اعلام نتایج متقاضیان ظرف سه روز پس از آن می توانند شکایت خود را به هیأت عالی نظارت منتقل کنند تا به صورت قطعی اعلام شود. نظر. سرانجام در 21 اردیبهشت اسامی نهایی توسط انجمن نظارت در روزنامه دنیای اختاز منتشر می شود. اعتبارنامه در 29 اردیبهشت 1402 با امضای رئیس انجمن صادر می شود.

رای اول شعبه 15

در بخشی از متن رأی دادگاه بدوی آمده است: اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که حقوق اساسی و حقوق اداری را به هم پیوند می دهد. قوانین عادی و آئین نامه ها نمی تواند ناقض و ناقض قانون اساسی باشد و از آنجایی که اتاق بازرگانی و اعضای آن به وضوح به عنوان مؤسسات خصوصی شناخته می شوند. هیأت عالی نظارت صرفاً به موارد مندرج در ماده 16 تبصره ه همین قانون تاکید می کند که بر اساس ماده 16 ماده 16 اتاق بازرگانی تهیه و ارائه اساسنامه قوه مجریه از جمله وظايف نمايندگان ثبت مي شود، بدين معني كه هيئت نظارت فقط در مورد پيشنهادهاي نمايندگان تصميم گيري مي كند و مطلقاً حق شركت در تهيه آئين نامه را ندارد. در این سند با اشاره به رای دیوان اداری مربوط به سند سال 1398 که منجر به ابطال بند 5/6 ماده 5 اساسنامه مصوب 20/4/1397 شده است که شرایط ویژه ای را برای اعضا در نظر گرفته است. برای شرکت در انتخابات آمده است: متأسفانه تکرار هیأت عالی نظارت بدون توجه به قانون حاکم (قانون 1369 اتاق بازرگانی با اصلاحات 1373) مصوبات 20/10/1301 را به عمل آورد که دقیقاً برخلاف قانون مذکور، لذا این سند در خصوص مصوبات 19/10/1401 در جلسه هیأت‌های نمایندگی ایران و تعلیق آن در شورای عالی نظارت مقرر می‌دارد: در موارد قانونی مذکور صرفاً تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات می‌باشد. هیأت عالی نظارت بر عهده هیأت عالی نظارت است و تغییر یا تعدیل پیشنهادات مطلقاً در صلاحیت این هیأت نیست، اما در صورتی که مصوبات هیأت‌ها مغایر با قانون و طبق مقررات باشد، طبق ماده 16 قانون مذکور. قانون، آماده سازی و پیشنهادات فقط در حیطه اختیارات هیأت هاست و هیأت عالی نظارت نمی تواند به تنهایی متنی را تهیه و پیشنهاد را تصویب کند. در نتیجه این دادخواست با استناد به قوانین مربوطه تقاضا دارد: اولاً در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه مورخ 20/10/1401 هیأت عالی نظارت اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی ایران که در صورت اجرای آن به حقوق بسیاری از اعضا لطمه می زند و خسارت آن جبران ناپذیر است، تصمیم بگیرید. ثانیاً، بندهای مذکور در مصوبه به دلیل مغایرت با 1- قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
2- خروج هیأت عالی نظارت از حوزه تکالیف قانونی مندرج در متن قانون 3- ورود به حوزه قانونگذاری بر خلاف اصل 71 قانون اساسی و برای احقاق حقوق اعضای اتاق بازرگانی که شامل بیش از پنجاه و سه هزار شخص حقیقی و حقوقی می باشد که تصمیم محترمانه ای اتخاذ نموده و در خصوص ابطال آن باید توسط این مرجع محترم صورت پذیرد و در خصوص این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادعای آنان رسیدگی نکرده است. تسلیم لایحه، در ادامه نحوه تصویب مفاد درخواستی در حدود اختیارات قانونی و درخواست رد دعوی. نتیجه این سند بدین شرح است: اولاً اعتراض وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول شده و دعوی مربوط به مؤسسه و دادگاه فوق الذکر به استناد مواد 84 و 89 آخرین قانون مذکور ( قانون اتاق بازرگانی) اقدام علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را رد کرد، اما در ثانی نوشت: با توجه به اینکه حق انتخاب شدن و رأی دادن از حقوق اساسی مردم است، نمی توان آن را سلب کرد. حق جز به موجب قانون و با توجه به مواردی مانند محدودیت انتخاب رئیس جمهور در قانون اساسی و همچنین محدودیت انتخاب به عنوان شورای حاکم بر اتحادیه های صنفی، قانونگذار محدودیتی در قانون اساسی ایجاد کرده است. اصلاح قانون نظام صنفی با ارزیابی های صورت گرفته مشاهده می شود که وقتی اصلاح آیین نامه محدود به انتخابات می شود، قانونگذار مداخله کرده و آن را از آن خود می داند، بنابراین نمی توان از طریق آیین نامه محدودیت قانونی ایجاد کرد، مگر اینکه این اختیار در نظر گرفته شده باشد. مصوبه مرجع در قانون مربوطه در قانون اتاق بازرگانی معادن و کشاورزی ایران چنین مجوزی رعایت نمی شود.

  اکران رایگان «هفته یک فیلم تئاتر» یلدا در شب

دیدگاهتان را بنویسید