تکذیب کشتن کازی سالواتی روز جدید

مهدی کشتدار در توئیتی نوشت: «دروغ، دروغ، دروغ، تنها دستاورد قابل توجه ماندین این روزها همین اخبار جعلی در فضای مجازی است.» دارند شهر را می گیرند، پادگان ها را می گیرند، ترور می کنند، اعتصاب سراسری می کنند و…

قاضی سالواتی زنده و سالم است و پس از تماس من متوجه قتل او شد.

تکذیب کشتن کازی سالواتی روز جدید

ساعاتی پیش خبری در فضای مجازی و توییتر مبنی بر کشته شدن کاسی سلواتی با 4 گلوله در نیاوران منتشر شد.

  برای آزادی دکتر فرهود 4 میلیارد تومان درخواست کردیم

دیدگاهتان را بنویسید