تکلیف آرای 180 شهرستان کشور مشخص شد/ رقابت پزشکیان و جلیلی

سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور:

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: توزیع آرا در حوزه های 180 گانه کشور مشخص شده است، مسعود بزیکیان و سعید جلیلی با هم رقابت می کنند.به گزارش خبرنگار سیاسی آژانس اطلاعات وزارت امور خارجه محسن اسماعیلی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور گفت: دومین آمار از آرای شمارش شده و تجمیع شده چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

از تعداد 11425 شعبه شمارش شده که حاصل شمارش و جمع آرای 180 شهرستان است، 3 میلیون و 889 هزار و 248 رأی ماهوسه باطل و صحیح، مسعود مزکیان یک میلیون و 595 هزار و 345 رأی، سعید جلیلی یک میلیون و 594 رأی. هزار و 868 رای، محمدباقر قالیباف 544 هزار و 144 رای و مصطفی پورمحمدی 25 هزار و 538 رای کسب کردند.


آیا این خبر مفید بود؟