تیم ملی ایران نو در این رقابت ها با تیم های ملی سوریه و ارمنستان و تیمی از کالج آمریکا به رقابت می پردازد.

هدایت این تیم بر عهده محمدرضا اسلامی است.