جاده کندوان و آزادراه تهران شمال مسدود است

پلیس راهنمایی و رانندگی استان مازندران از بسته شدن جاده کندوان و بزرگراه تهران شمال به دلیل بارش شدید باران و احتمال ریزش سنگ خبر داد.