جدایی یک استقلالی دیگر قطعی شد

جدایی یک استقلالی دیگر قطعی شد

وی پس از حضور علی فتح الله زاده در باشگاه استقلال تغییراتی را در بدنه این باشگاه ایجاد کرد و ابتدا افراد مورد اعتماد خود را به طرح اداری این باشگاه اضافه کرد. او در گام اول ائلال نصیری را که قراردادش با این باشگاه سر و صدای زیادی به پا کرد را از باشگاه کنار گذاشت و حالا معاون دوم این باشگاه را نیز برکنار کرد.

بر اساس پیگیری ها، امیر سلطانی که در زمان حضور آجورلو به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال منصوب شده بود، با حکم فتح الله زاده از آن سمت برکنار شد.

  سفر رئیس جمهور به قطر؛ نوید فصل جدیدی در روابط همسایگی ایران

دیدگاهتان را بنویسید