جدول قیمت نجومی ساندرو سفر

جدول قیمت نجومی ساندرو سفر

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودرو ساندرو به دست خواهید آورد

قیمت روز خودرو ساندرو
نام تجاری مدل تابع قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک 1397 صفر 1,600,000,000
رنو، ساندرو اتوماتیک 1397 40000 890,000,000
رنو، ساندرو اتوماتیک 1397 56000 780,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک 1394 106000 800,000,000
رنو، ساندرو اتوماتیک 1396 120000 965,000,000
رنو، ساندرو اتوماتیک 1395 57000 865,000,000
رنو، ساندرو اتوماتیک 1396 95000 880,000,000
رنو، ساندرو اتوماتیک 1397 78000 1,050,000,000
منبع: باما