جدول محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری

روز جدید :

خبر خوب این است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه این بند از برنامه هفتم توسعه به تصویب هیات وزیران رسیده است و به زودی مبلغ مقرر برای پرداخت متناسب حقوق بازنشستگان تعیین می شود. پرداخت شود.

جدول محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «بازنشستگان عزیز! تعهد وفاداری؛ خبرهای خوبی در راه است. با توجه به تصویب آیین نامه سهمیه بندی استحقاقی مستمری بگیران در جلسه روز یکشنبه (12 تیرماه) هیئت دولت، طی روزهای آتی مبلغی به بازنشستگان پرداخت می شود، بنابراین پس از صدور احکام سهمیه بندی، تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.

منابع مالی مورد نیاز برای تعدیل حقوق بازنشستگان در صندوق های کشوری از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین برای تعدیل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، در قانون بودجه امسال مقرر شده است که دولت 130 هزار میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی خود را برای اجرای همسان سازی پرداخت کند.