جدول پرداخت مستمری بانک صادرات

روز جدید :

جدول پرداخت مستمری بانک صادرات

طبق روال معمول پرداخت حقوق مستمری بگیران و مستمری بگیران تامین اجتماعی بر اساس حروف الفبا از امروز در تهران و شهرستان ها آغاز شده و تا پایان 10 تیرماه ادامه دارد.

در این مطلب جدول تاریخ نهایی پرداخت حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی بانک رفاه بر اساس حروف الفبا از 30 تیرماه را مشاهده می کنید.

تعدیل حقوق بازنشستگان
فیش حقوق بازنشستگان و بیمه تیرماه در سامانه مربوطه بارگذاری شد. بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند با تماس با سامانه، فیش های خود را دریافت کنند.

بر اساس مصوبه دولت، تا زمان ابلاغ آیین نامه تعدیل حقوق بازنشستگان، ماهانه مبلغ 10 میلیون ریال به هر مستمری بگیر پرداخت شود. مستمری بگیران امیدوارند این مبلغ به صورت جداگانه با حقوق و مستمری تیرماه پرداخت شود.

میزان افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1403 40 درصد خواهد بود.

در بند الحاقی ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت برای رعایت عدالت در پرداخت دستمزد کارکنان و مستمری بگیران و تناسب 90 درصدی دستمزد مستمری بگیران و پاداش مستمر مشروط به کسر کارکنان مشابه و معادل مقرر شده است. موظف است تا پایان سال سوم برنامه به نحوی عمل کند که در سال اول (1403) معادل 40 درصد و در سالهای دوم و سوم (1404 و 1405) هر کدام 30 درصد است. مابه التفاوت دستمزد تا سقف 90 درصد به دستمزد مستمری بگیران تعلق می گیرد.

خبر خوب این است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مفاد اجرایی این بند از برنامه هفتم توسعه به تصویب هیات وزیران رسیده است و به زودی مبلغ مقرر برای تناسب حقوق بازنشستگان تعیین خواهد شد. پرداخت شود.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «بازنشستگان عزیز! تعهد وفاداری؛ خبرهای خوبی در راه است. با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی تناسب حقوق بازنشستگان در جلسه روز یکشنبه (12 تیرماه) شورای دولت، طی روزهای آتی مبلغی به مستمری بگیران عزیز پرداخت می شود تا با صدور احکام تناسبی. تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.

منابع مالی مورد نیاز برای تعدیل حقوق بازنشستگان در صندوق های کشوری از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود.