جدول پرداخت مستمری بانک صادرات

جدول پرداخت مستمری بانک صادرات

مردم صندوق در کشور گزارش دادند که عدم پرداخت این تسهیلات به دلیل عدم اطلاع کافی است و در صورت استحقاق مستمری بگیران با حقوق خرداد ماه معوقات خود را دریافت خواهند کرد. بنابراین میزان حقوق خرداد ماه بازنشستگان به دلیل معوقات بیشتر از اردیبهشت خواهد بود.

تعداد مستمری بگیران و شاغلان صندوق بازنشستگی کشوری حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر است که از این تعداد یک میلیون و 720 هزار نفر مستمری بگیر و حدود 400 هزار نفر شاغل یا مستمری بگیر هستند.

حقوق بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس الفبا و جدول اعلامی سازمان پرداخت می شود.

نام نامه تاریخ پرداخت

الف، 20/3/1403

حرف B تا S به 2000 نفر منشعب می شود 21/3/1403

حرف S برای شعب تا 2000 نفر 22.3.1403

ب 23/3/1403

پ، ت، ت، 24/3/1403

چ، ج، ز، ص 25/3/1403

Z, Z, F 3/26/1403

ح، همکاران بازنشسته 27.03.1403

Q, S, R 3/28/1403

بانک های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات، 29/3/1403

29.03.1403

G، L، F، H، G، Y، Z، K، D، S. 3/30/1403

الف، ن، م، بنیاد شهید 31/3/1403