جدول پرداخت مستمری بگیران بهزیستی در بانک رفاه

بر اساس جدول زمان بندی پرداخت مستمری به مشمولان رفاهی بانک رفاه در اردیبهشت ماه 1403، مشمولان در 30 اردیبهشت ماه مستمری خود را دریافت خواهند کرد.

جدول پرداخت مستمری مشمولان رفاهی بانک رفاه به شرح زیر است:

جدول پرداخت مستمری بگیران بهزیستی در بانک رفاه