جزئیات افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی

جزئیات افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی

در تعریف حقوق بازنشستگی یا مستمری بگیر در زبان رایج، می توان گفت که مبلغی است که ماهانه، مستمر و مادام العمر به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و مدیریت خدمات کشوری و کشوری داده می شود. بر اساس احکام جدید مستمری بگیران در کشور و تامین اجتماعی اعطا می شود. سه میلیون و 600 هزار مستمری بگیر منتظر اجرای مصوبه قانونی یکسان سازی حقوق بازنشستگان هستند، حقوق بازنشستگان در سال 1401 برای افراد مختلف و همچنین کمک هزینه بازنشستگی متفاوت است. حقوق 1401 مستمری بگیر تامین اجتماعی کمتر از حقوق بازنشستگان کشوری است.

حقوق بازنشستگان چالشی برای همه دولت ها بوده است. میزان حقوق مستمری بگیران همیشه باعث نارضایتی گروه بزرگی از مستمری بگیران می شود زیرا آنها احساس می کنند میزان حقوق بسیار ناچیز است. تعیین حقوق بازنشستگان در پایان هر سال با تنش همراه است. به گفته کارشناسان با فرمول جدید حقوق بازنشستگان افزایش می یابد.

جزئیات جدید حقوق بازنشستگان را بخوانید بر این اساس حقوق بازنشستگان، نظامیان و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی نسبت به آخرین حقوق بیست درصد (20%) افزایش می یابد. مصوبه 1401 د- تصمیم حداقل دستمزد مستمری بگیران، مستخدمین و مشترکین صندوق های بازنشستگی فوق الذکر در سال 1402 معادل (1/2) حداقل مزد سال 1401 موضوع بند (2) بند (الف) می باشد. ، تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 با افزایش جزئی (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و اعاده حقوق کارکنان کشوری و لشکری ​​و مستمری بگیران.

  مقصد جدید کارلوس کی روش مشخص شد

مبنای پرداخت مستمری بگیران و مستمری بگیران ادامه دارد: تامین مالی مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی کشاورزان، دهقانان و عشایر در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق و با تصویب هیات مدیره صندوق تامین می شود.

شریعتی گفت: به کلیه مستمری بگیرانی که حکم بازنشستگی آنها تا تاریخ 13/06/1301 انجام شده مبلغ 7 میلیون ریال و مستمری بگیرانی که پس از تاریخ مذکور مشمول تعهدات مختلف صندوق شده اند 50 درصد مبلغ تعیین شده پرداخت شده است. لازم به ذکر است تمامی افرادی که تا پایان سال 1401 واجد شرایط بهره مندی از بدهی های بلندمدت صندوق بوده و یا خواهند بود از مبلغ عیدی بهره مند خواهند شد.

جدول افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1402

ردیف حقوق ماهانه سال 1400 (بر اساس ریال) حقوق ماهانه سال 1401 (بر اساس ریال) افزایش می یابد.

1 35,000,000 55,800,000

2 37 000 000 55 800 000 50.8%

3 40 000 000 55 800 000 39.5%

4 43 000 000 55 800 000 29.8%

5 46 000 000 57 100 000 24.1%

6 50 000 000 61 500 000 23

7,55,000,000 67,000,000

9 65 000 000 78 000 000 20%

10 70 000 000 83 500 000 19.3%

11 75 000 000 89 000 000 18.7%

12 80 000 000 94 500 000 18.1%

13 85 000 000 100 000 000 17.6%

14 90 000 000 105 500 000 17.2%

15 95 000 000 111 000 000 16.8%

16 100 000 000 111 650 000 16.5%

17 110 000 000 121 000 000 10%

18 120 000 000 132 000 000 10%

  پیام مهم مهاجم ملی پوش برای استقلال

19 140 000 000 154 000 000 10%

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیات وزیران، مقرر شد حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد همان سال نباشد، دستمزد کارگران در سال 1401 5 میلیون و 580 هزار تومان بوده است.

بر اساس این مصوبه مقرر شد حداقل دستمزد سال 1401 بازنشستگان تامین اجتماعی و مجموع مستمری بیکاران و بازماندگان از حداقل دستمزد کارگران در همان سال کمتر نباشد. بر اساس قوانین 96 و 111 تامین اجتماعی و بر اساس مصوبات شورای عالی کار، مبلغ دریافتی از این رده نباید کمتر از 5 میلیون و 580 هزار تومان و حداقل 57.4 درصد افزایش یابد. با توجه به مفاد قانون بودجه در خصوص صندوق های بازنشستگی مبنی بر افزایش 10 درصدی دستمزد این گروه و به منظور هماهنگ سازی پرداخت دستمزد این گروه برای افرادی که بیش از حداقل حقوق دریافت می کنند، 10 درصد افزایش و ماهیانه 650 هزار تومان برای نگهداری این رده اعمال شد که گزارش ماهانه مورد تایید قرار گرفت. این مبلغ برای همه افراد حداکثر تا سقف 10 میلیون تومان اعمال می شود و بر این اساس مزایای حقوقی مستمری بگیران به شرح زیر است:

ردیفی با مبلغ بر اساس ریال

حق معیشت 2000000

حقوق خانواده 3700000

حقوق کودک 970000

هزینه مسکن 1500000

بر این اساس به نظر می رسد مزایای قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری به روال معمول و بر اساس ضوابط سازمان تامین اجتماعی تامین شود.

دیدگاهتان را بنویسید