جزئیات جدول نرخ افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری

بر اساس اعلام و اظهارات قبلی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بازنشستگان این صندوق از مهرماه افزایش می یابد. تامین اعتبار این افزایش حقوق بازنشستگان از سوی دولت برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

جدول حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​متعاقباً با احتساب رقم متناسب این ماه (مهر) اعلام خواهد شد.

با تصویب جدید احکام تناسب حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​در شورای دولت، از مهرماه 18 میلیارد تومان به این بخش اختصاص می یابد و به فیش حقوقی بازنشستگان اضافه می شود.

بر اساس جدول منتشر شده حقوق بازنشستگان کشوری بین 30 تا 70 درصد افزایش می یابد.

همچنین بر اساس اخبار منتشر شده در خصوص حقوق بازنشستگان ارتش، افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از مستمری بگیران کشوری نخواهد بود.

جزئیات جدول نرخ افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری