جزئیات جدید در مورد یارانه ده

جزئیات جدید در مورد یارانه ده

معاون رفاه اجتماعی و اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی در بانک اطلاعات رفاه اجتماعی ایران هر ۶ ماه یکبار بازنگری می شود.

علیرضا عسگریان در خصوص درخواست برخی با این محور که چرا اطلاعات پایگاه اجتماعی ایران برای دریافت یارانه به روز نمی شود؟ وی تصریح کرد: دهک دهی افراد برای دریافت یارانه یک تکلیف و مبنای قانونی برای تصمیم گیری است و در نظر داریم اعداد و ارقام موجود در بانک اطلاعاتی بهزیستی ایران را به روز کنیم اما بر اساس ضوابط قانون بودجه 1402 موظف به تغییر داده ها هستیم. و اطلاعات در پایگاه بهزیستی ایران هر 6 ماه یکبار. دریافتند که اگر این تغییرات اعمال شود، طبیعتاً این به عنوان مبنای ارزیابی استحقاق خانوار در نظر گرفته می‌شود که براساس آن کاهش خانوار اصلاح می‌شود.

وی گفت: وزارت تعاون با وجود اینکه هم اکنون 78 میلیون ایرانی یارانه دریافت می کنند، تلاش می کند اطلاعات اقتصادی خانوارها را مرتب به روز کند. این تعداد یارانه باعث می شود همیشه اعتراض داشته باشیم.

وی همچنین ادامه داد: دهک بند سازوکار پرداخت یارانه به خانوارها است، در حال حاضر نه دهم یارانه دریافت می کنند و دهک های درآمدی دهم از دریافت یارانه خارج هستند.

وی افزود: ما می خواهیم پرداخت یارانه ها منصفانه باشد و پاسخ روشنی به مردم داده شود و هر سوالی دارند بپرسند و ما در حد توان خود پاسخ خواهیم داد.

برخی از حضار در پاسخ به سوال معاون رفاهی و اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال گفتند که یارانه آنها به دلیل داشتن دو خودرو در یک خانواده قطع شده است. و بله صاحب خانه نیستند، در حالی که برخی افراد چند خانه یا مغازه دارند، اما همچنان یارانه می گیرند، گفت: این حرف ها قابل قبول نیست. آیا ممکن است شخصی چند فروشگاه داشته باشد اما تراکنش بانکی او ثبت نشده باشد؟ معیارهای زیادی برای تشخیص اندازه اقتصادی خانوار داریم که یکی از آنها تراکنش های بانکی است، شاخص های دیگری مانند حساب های بانکی، سود بانکی، مانده حساب های بانکی، ساختار خانوار، بعد خانوار، تعداد خودرو، میانگین قیمت خودرو وجود دارد. تعداد حقوق بگیران خانوار، دارایی های خانوار در بورس، دارایی و خانه و تعداد سفرهای خارج از کشور (به استثنای سفرهای زیارتی) به عنوان معیارهای تصمیم گیری استفاده می شود و هر یک از این اطلاعات محاسبه نمی شود. به طور مستقل

  ما مصمم هستیم که حمایت ویژه ای از تولیدکنندگان ارائه کنیم

عسگریان تصریح کرد: نه تنها تراکنش مالی بالا در یک زمان مورد توجه قرار می گیرد، بلکه میانگین ارزش معیارهای ذکر شده در یک خانوار مبنای تحلیل و قضاوت ما است.

* کدام دستگاه ها اطلاعات خود را به پایگاه اجتماعی ایران منتقل کرده اند؟

معاون اجتماعی و اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون چه دستگاه هایی اطلاعات خود را به پایگاه اجتماعی ایران منتقل کرده اند؟ وی گفت: سازمان های ثبت اسناد، ثبت احوال، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزه حمایت، سازمان بهزیستی، بورس، دستمزد و حقوق، صندوق های تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و برخی دیگر از سازمان ها که ارائه اطلاعات برخی از این سازمان ها آنلاین هستند و برخی دیگر هر 6 ماه یکبار به روز می شوند.

وی بیان کرد: اندازه و ساختار خانوار دو شاخصی است که در صورت تغییر، متناسب با تأثیر خود بر یک دهم خانوارها تأثیر گذاشته و تغییر می کند.

عسگریان به نظر شما حذف این همه نظر و اطلاعات فقط یک دهم به صرفه است؟ وی گفت: به نظر شما اگر سه دهک بالاترین درآمد را از یارانه خارج کنیم، چند نفر از یارانه حذف می شوند؟ البته در این صورت بسیاری از کارمندان عادی و خانوارهای متوسط ​​حذف خواهند شد.

عسگریان تصریح کرد: در هر دهک درآمدی 8 میلیون و 700 هزار نفر وجود دارد و قصد اصلی ما این است که در مسیر شاخص های دقیق تر قرار نگیریم و شاخص هایی برای حذف افراد و یا حتی تغییر دهک ها تنظیم و اعمال کنیم. نکته اصلی این است که ما فقط عدالت می خواهیم. در هر دور نظرسنجی، برخی خانوارها به دهک های بالا و برخی به دهک های پایین نقل مکان می کنند.

  عکس لباس عروس خواننده معروف

عسگریان درباره اینکه آیا همه مردم دهک دهم از یارانه خارج می شوند؟ وی گفت: در هر دهک صدک هایی وجود دارد و تعداد کمی از آنها یارانه می گیرند اما اکثر افرادی که در دهک دهم پردرآمد هستند یارانه حذف شده اند.

وی افزود: برخی افراد اصلا تراکنش بانکی ندارند و این افراد مظنون به اختفای اطلاعات مالی هستند که در حال بررسی وضعیت خانوار آنها هستیم.

به گفته عسگریان، طرح قطع خانوارها و شناسایی افراد با درآمد بالا از محل یارانه یک تکلیف قانونی است که در قانون بودجه بر عهده دولت گذاشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید