جزئیات جدید در مورد یکسان سازی حقوق بازنشستگان

جزئیات جدید در مورد یکسان سازی حقوق بازنشستگان

وی افزود: این موضوع به دلیل کمبود منابع مالی در این موسسات تاکنون محقق نشده است.

ترکی تصریح کرد: به همین دلیل ما به عنوان متولی خدمت در صندوق بازنشستگی کشوری موظف به ارائه خدمات بیمه سلامت به بازنشستگان هستیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: امسال با دو یا سه گروه بیمه ای که مدنظر مراکز بازنشستگی هستند در حال انعقاد قرارداد هستیم تا بتوانیم خدمات بهتری را در سال جاری به این افراد پرمخاطب در حوزه بیمه ارائه کنیم. بیمه درمانی تکمیلی

وی همچنین یادآور شد: در واقع وظیفه اصلی بر عهده دستگاه های اجرایی است و ما به عنوان صندوق تنها تعهد حمایت داریم، بنابراین اگر مستمری بگیری مشکل حاد داشت و بیمه نمی توانست به او کمک کند صندوق انجام می داد. حمایت کنید اما در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود بیمه درمانی توسط خود صندوق تامین می شود.

وی با بیان اینکه “ماهانه بیش از 20 هزار میلیارد تومان به مستمری بگیران تحت پوشش صندوق تامین منابع پرداخت می شود” گفت: بیش از 85 درصد از این مبلغ از محل منابع عمومی دولت تامین می شود. بخشی از آن از کسر و بخشی کوچک از سودآوری شرکت ها است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به بحث های موجود در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: شرایط و جداول متفاوتی در خصوص محاسبه حقوق بازنشستگان وجود دارد و برنامه هفتم بهترین فرصت برای هماهنگی در محاسبه است. روش های حقوق و مستمری و امتیازات بین نهادهای مختلف و در نتیجه مستمری بگیران از یک سو و رفع تبعیض بین مستمری بگیران و کارگران از سوی دیگر.

ترکی همچنین به انعقاد قرارداد با سازمان خصوصی سازی برای تعیین واگذاری اعتبار از سال 1401 برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره و بیان کرد: کارهای مقدماتی انجام شده و قراردادی نیز با سازمان خصوصی سازی منعقد شده است.

و ادامه داد: به محض بالا رفتن ارزش سهام شرکت متبوع که در بودجه تعیین شده است، این سهام فروخته شده و به صورت همسان سازی به بازنشستگان پرداخت می شود.

لازم به ذکر است در این جلسه که رئیس دفتر هماهنگی ادارات کل استان ها، رئیس اداره کل فرهنگی و اجتماعی و رئیس اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق نیز حضور داشتند. روسای مراکز بازنشستگی استان های تهران مهمترین مشکلات و مطالبات به ویژه در منطقه همسان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ساخت و ساز و بیمه تکمیلی پیشنهاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید