جزئیات جدید پرداخت معوقات ارزشیابی معلمان

جزئیات جدید پرداخت معوقات ارزشیابی معلمان

وی افزود: احیای دستمزدها از اول مهرماه اجرا شده که در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت و شامل ضریب ریالی 3000 و افزایش 100 درصدی حقوق فرزند و 50 درصد کمک عائله مندی است. در خصوص رتبه بندی، صدور احکام تربیت معلم (45 درصد از کل حقوق کار، حقوق کارمند و حقوق اضافی کار) برای مشمولان از 31 شهریور 1400 اعمال شده است و وجوه و معوقات از تاریخ 11 فروردین 1401 به مدت 8 ماه پرداخت شده است. .

وی بیان کرد: بر اساس قانون استخدامی و قانون مدیریت خدمات کشوری اما برای کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری کمک هزینه یک ماهه (افزایش حقوق نسبت به ماه قبل) از استرداد مزد و رتبه بندی کسر می شود و طبیعتا ، کمک هزینه ماه اول معوقه 1400 دیگر کسر نمی شود.

ستاری فرد درباره ادامه برنامه این معاونت گفت: برای بازماندگان یعنی. 20 درصد مابقی مشمولان رتبه بندی اعم از نقل و انتقالات درون سازمانی و بازنشستگان و 10 درصد مابقی بازپس گیری حقوق، همزمان با حقوق ماهانه آذر به همراه معوقات صادر و اجرا می شود. همچنین تلاش می کنیم با هماهنگی برنامه و سازمان بودجه معوقات 1400 را پرداخت کنیم.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به اینکه در چند ماه گذشته تقریباً 50 درصد معادل ریالی رتبه آموزشی معلم در فیش حقوقی تحت عنوان بازگشت جبرانی در نظر گرفته شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی از همکاران عزیز فرهنگی نگران صدور احکام یا کسورات قانونی هستند، افزود: جای نگرانی نیست، قطعاً همه ذی نفعان در آینده مشمول خواهند شد. پرداخت. البته علاوه بر پرداخت معوقات، طبیعتاً کسوراتی نیز برای معوقات خواهیم داشت که شامل ذخیره برای ماه اول، بازده جبرانی (مبلغ قبوض 3 ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد 1401، که قبلاً به حساب همکاران واریز شده و به منظور عدم اعمال رتبه دو بار در یک ماه، این اظهارنامه در فیش صادره درج شده است) سهم مالیات، بیمه و بازنشستگی می باشد.

  ورزش زورخانه ای در تهران در حال تشدید است

وی گفت: به عبارت ساده، درآمد خالص این ماه همکاران شامل مابه التفاوت حقوق آبان ماه و کل معوقات رتبه تحصیلی معلم در 8 ماهه اول سال 1401 و همچنین بازپرداخت 2 ماه حقوق مهر و آبان با 3 ماه اعتبار، تامین ماه اول و سایر کسورات. قانونی است .دستمزد مهر و آبان واریز شده نزد علی الحساب به مدت 3 ماه و کمک هزینه ماه اول و سایر کسورات قانونی. شاغلین صندوق بازنشستگی کشوری که 30 سال سابقه خدمت یا بیشتر داشته باشند، در ماه اول از کسر معاف هستند. اما در صورت اعتراض تعاونی به صدور رای یا مفاد مندرج در منشور حقوقی باید به واحدهای اداری و مالی منطقه منتقل شود.

ستاری فرد بیان کرد: برخی از مناطق و استان ها در صدور تصمیمات بسیار خوب عمل کرده اند، اما متأسفانه برخی از آنها آن طور که انتظار داشتیم از فرصت آبان ماه استفاده نکردند، بنابراین باید در 2 هفته آینده دو برابر تلاش کنیم تا مزایای آن به طور کامل تثبیت شود. رتبه بندی و به موازات آن باید ارزیابی و تعیین امتیاز افراد را دنبال کرد، نکته قابل توجه این است که همانطور که قبلاً مشخص و روشن شد، مسئولیت صدور احکام رتبه بندی به آزمودنی ها، سرعت و دقت در کار و با حسن انجام امور مربوط به مدیران مناطق و مدیران کل استانی، وزارتخانه نیز باید در آن باشد تا نقش تنظیمی و تسهیل گری را به خوبی ایفا کند تا انشاالله هم معلمان به رضایت شغلی و هم ارتقای کیفی آموزش دست یابند.

دیدگاهتان را بنویسید