جزئیات حذف نسخه های کاغذی پزشک و امضای الکترونیکی

مجید مشعلچی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه برای حذف نسخه کاغذی از فرآیند پرداخت درمان، تقسیم کار بین نهادهای مربوطه انجام شده است، اظهار کرد: بحث امضای الکترونیکی یکی از موارد خاص است. وظایف نظام سازمان نظام پزشکی در واقع شرکت های بیمه در نقطه مقابل قرار دارند و ذینفع این پنل ها هستند.

وی ادامه داد: پنل ها باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که بتوانند امضای دیجیتال را بخوانند و آن را به عنوان سند رسمی بپذیرند. البته نسخه الکترونیکی چالش اصلی در حال حاضر نیست، اما مشکلی در جریان داده وجود دارد. جریان داده مربوط به بیماران سرپایی و بیماران بستری است.

معاون بیمه مرکزی با بیان اینکه امضای الکترونیک دو مرحله دارد، تصریح کرد: مرحله اول استقرار در سامانه و مرحله دوم پذیرش توسط سازمان های بیمه گر است. بنابراین امضای دیجیتال برای فعالیت در سلامت الکترونیک الزامی است اما به دلیل مشکلات دیگر در اولویت نیست، اولویت اصلی تکمیل جریان داده بین سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت، وزارت بهداشت و بیمه است. . سپس می توانیم در مورد کیفیت داده ها و نحوه امضا صحبت کنیم.

بر اساس این گزارش، مشاور الکترونیک سلامت سازمان نظام پزشکی به تازگی اعلام کرده است که بسترهای پیاده سازی امضای دیجیتال پزشکان فراهم نیست. بنابراین ورود شرکت های بیمه به این حوزه ضروری است.

  بازدید رئیس جمهور از رویداد ملی در همافازا

دیدگاهتان را بنویسید