جزئیات در مورد نحوه اجرای طرح درج هزینه تولید کننده / فرآیند اسکن خرید شفاف

معاون وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: طرح درج قیمت کالاها در حال انجام است و حمایت از فعالان اقتصادی نیز افزایش یافته است.

  واکنش یک چهره افراطی به دولت بایدن که تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال می کند: این نشان دهنده ضعف در زمانی است که آمریکا به قدرت نیاز دارد!

دیدگاهتان را بنویسید