جزئیات عیدی کارکنان دولت اعلام شد

جزئیات عیدی کارکنان دولت اعلام شد

جلسه هیأت وزیران در تاریخ 16 بهمن 1401 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تنها ماده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت – مصوب 1374 – و ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1385.

کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران برای کارکنان رسمی و مدت معین خود حق خرید خدمت قراردادی و موقت و همچنین معلمان دانشگاه ها و بالاتر را دارند. موسسات آموزشی و پژوهشی و قضات شاغل تمام وقت استثناء کارگران کارگاه های مشمول قانون کار پرداخت مبلغ ثابت هجده میلیون ریال به نسبت مدت کار تمام وقت در سال 1401 به عنوان سال عید است. – پاداش پایان بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی.

لازم به ذکر است پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به کارکنان قراردادی و موقت به تناسب خدمات تمام وقت آنان در سال 1401 می باشد و در هر صورت میزان عیدی این افراد کمتر از پنجاه درصد نخواهد بود. 50) از شکل مذکور.

همچنین میزان پرداخت پاداش پایان سال مستمری بگیران، مستمری بگیران ازکارافتاده، تعهدات وراث مستخدمین متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به میزان دستگاه اجرایی خواهد بود.

لازم به ذکر است که کار پاره وقت بانوان از نظر این تصویب نامه تمام وقت تلقی می شود و معلمان
هزینه ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهد بود.

همچنین برای حمایت از خانواده مشمولان کمک هزینه عائله مندی و فرزند، مبلغ قطعی پنج میلیون ریال به زوجه و دو میلیون ریال به هر فرزند تحت تکفل پرداخت می شود.

  برخی با شفافیت مشکل دارند/ مستاجران برای حفظ بیت المال به ما حمله کردند!

دیدگاهتان را بنویسید