جزئیات لایحه تغییر ساعت رسمی کشور/ اجازه تغییر ساعت کاری دولت در ماه های گرم سال

جزئیات لایحه تغییر ساعت رسمی کشور/ اجازه تغییر ساعت کاری دولت در ماه های گرم سال

روز جدیدبا تصویب مجلس در جزئیات لایحه تغییر ساعت رسمی، اختیار تغییر ساعت شروع خدمات و سازمان ها در ماه های گرم سال به دولت داده شد.

در جلسه علنی امروز (سه شنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی جزئیات لایحه تغییر ساعت رسمی کشور با یک ماده از این لایحه با 115 رای موافق، 77 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجلس شورای اسلامی در مجموع 220 نماینده حضور دارند.

به دولت این حق داده شد که ساعات کاری را در ماه های گرم سال تغییر دهد

قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 31/5/1386 مجلس شورای اسلامی لغو می شود.

هیأت وزیران می تواند حداکثر یک ساعت قبل از اول خرداد تا پایان شهریور ساعت شروع به کار سازمان ها، ادارات و مراکز مربوط را متناسب با ماه های گرم سال در نقاط مختلف کشور تعیین کند.

دیدگاهتان را بنویسید