جزئیات پرداخت مستمری به مشمولان بهزیستی و کمیته امداد

جزئیات پرداخت مستمری به مشمولان بهزیستی و کمیته امداد

جزئیات پرداخت مستمری فروردین ماه به مشمولان تشکل های اجتماعی اعلام شد.

با اقدامات بعدی و ورود دیوان محاسبات به موضوع اعطای مستمری به مددجویان بازماندگان سازمان اجتماعی، مستمری فروردین ماه به این مددجویان پرداخت می شود.

در جلسه ای که با حضور مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، رئیس اداره بهداشت و بهزیستی سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور در دفتر معاونت فنی و سازمان بهزیستی برگزار شد. در حسابرسی امور عمومی و اجتماعی مقرر شد سازمان هدف مستمری 131000 داوطلب را پرداخت کند و سازمان اجتماعی نسبت به شناسایی و ارائه کاندیداها جهت پرداخت به ذی نفع نهایی در مرحله بعدی اقدامات لازم را انجام دهد.