جعل آمار توسط وزیر اقتصاد آقای هندوزی این آمار را از کجا آورده اید؟

جعل آمار توسط وزیر اقتصاد آقای هندوزی این آمار را از کجا آورده اید؟

روز جدید اینکه چرا وزیر اقتصاد به چشمان رسانه ها و مردم نگاه می کند و با قاطعیت چنین آمارهای دروغینی را افشا می کند، پاسخ را باید همراه با همان هجمه دولت انقلاب به دولت قبل و سیاه نمایی های دهه 90 جست و جو کرد. یعنی نابودی دولت روحانی به هر قیمتی حتی اگر دروغی باشد که به راحتی در انظار عمومی ثابت شود.

سید احسان هندوزی، وزیر اقتصاد دولت انقلاب که این روزها تحت فشار انتقادات گسترده از عملکرد خود است، در سخنانی گفت: در شهریور ماه سال 1400 با تورم 12 ماهه حدود 59 درصد مواجه بودیم و امروز تعداد آنها کاهش یافته است. به 46 درصد

این اظهارات عجیب وزیر اقتصاد در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار (طبق قانون تنها مرجع رسمی آمار است) به نقل از آقای هندوزی تورم در شهریور ماه 1400 45.8 درصد اعلام شده است. گزارش مرکز آمار تورم شهریور 1400 را می توانید اینجا بخوانید. اما اینکه چرا وزیر اقتصاد به چشم اصحاب رسانه و مردم می نگرد و با قاطعیت چنین آمارهای کذبی را افشا می کند، پاسخ را باید در کنار همان هجمه دولت انقلاب به دولت قبل و سیاه نمایی های دهه 90 جست و جو کرد. یعنی نابودی دولت روحانی به هر قیمتی حتی اگر دروغی باشد که به راحتی در انظار عمومی ثابت شود.

اینکه چرا وزیر اقتصاد به چشمان رسانه ها و مردم نگاه می کند و با قاطعیت چنین آمارهای دروغینی را افشا می کند، پاسخ را باید همراه با همان هجمه دولت انقلاب به دولت قبل و سیاه نمایی های دهه 90 جست و جو کرد. یعنی نابودی دولت روحانی به هر قیمتی حتی اگر دروغی باشد که به راحتی در انظار عمومی ثابت شود.
:فتابنیوز:

  اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۸ نفر شدند

سید احسان هندوزی، وزیر اقتصاد دولت انقلاب که این روزها تحت فشار انتقادات گسترده از عملکرد خود است، در سخنانی گفت: در شهریور ماه سال 1400 با تورم 12 ماهه حدود 59 درصد مواجه بودیم و امروز تعداد آنها کاهش یافته است. به 46 درصد

به گزارش آفتاب نیوز؛ این اظهارات عجیب وزیر اقتصاد در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار (طبق قانون تنها مرجع رسمی آمار است) به نقل از آقای هندوزی تورم در شهریور ماه 1400 45.8 درصد اعلام شده است. گزارش مرکز آمار تورم شهریور 1400 را می توانید اینجا بخوانید. اما اینکه چرا وزیر اقتصاد به چشم اصحاب رسانه و مردم می نگرد و با قاطعیت چنین آمارهای کذبی را افشا می کند، پاسخ را باید در کنار همان هجمه دولت انقلاب به دولت قبل و سیاه نمایی های دهه 90 جست و جو کرد. یعنی نابودی دولت روحانی به هر قیمتی حتی اگر دروغی باشد که به راحتی در انظار عمومی ثابت شود.

تعداد بازدید: 2

جالب اینجاست که همین وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تکیه بر صندلی سبز مجلس انقلاب می گوید: «دولت بعدی در سال 1401 هر کاری بکند تورم بین 10 تا 15 درصد کاهش می یابد. دولت “هرکسی می آید نباید از طرف خودش این کار را بکند.”

تعداد بازدید: 2

اکنون که آقای هندوزی از کرسی مجلس انقلاب به وزارت در دولت انقلابی رسیده است، باید یادآوری کرد که اگر در شرایط سخت اقتصادی گرهی از مشکلات این روزهای مردم باز نکنید، کاهش 15 درصدی تورم مطرح است. و فشار معیشتی، لااقل آمار و دروغ، آدرس غلط نده و نمک بر زخم مردم نپاش.

  آفت فست فود بر هورمون های شما

برخی از مسئولان حکومت انقلابی معتقدند مردم حافظه تاریخی خود را فراموش کرده و از دست داده اند. دیگر مسئولیت فرار برای پاسخگویی به خواسته های مردم در بحران و مشکلات اقتصادی را ندارد.

جالب اینجاست که همین وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تکیه بر صندلی سبز مجلس انقلاب می گوید: «دولت بعدی در سال 1401 هر کاری بکند تورم بین 10 تا 15 درصد کاهش می یابد. دولت “هرکسی می آید نباید از طرف خودش این کار را بکند.”

اکنون که آقای هندوزی از کرسی مجلس انقلاب به وزارت در دولت انقلابی رسیده است، باید یادآوری کرد که اگر در شرایط سخت اقتصادی گرهی از مشکلات این روزهای مردم باز نکنید، کاهش 15 درصدی تورم مطرح است. و فشار معیشتی، لااقل آمار و دروغ، آدرس غلط نده و نمک بر زخم مردم نپاش.

برخی از مسئولان حکومت انقلابی معتقدند مردم حافظه تاریخی خود را فراموش کرده و از دست داده اند. دیگر مسئولیت فرار برای پاسخگویی به خواسته های مردم در بحران و مشکلات اقتصادی را ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید