جلیلی از پزشکیان پیشی گرفت

سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور:

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: بر اساس آمار جدید انتخابات، سعید جلیلی از مسعود مزیکیان پیشی گرفته است.به گزارش خبرنگار سیاسی آژانس اطلاعات وزارت امور خارجه محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور گفت: آخرین آمار دریافتی ستاد انتخابات کشور از مجموع 23 هزار و 66 شعبه شامل 300 شهرستان، شمارش و تدوین شد. از مجموعه برگه های معتبر و نامعتبر. ماهوسه 8 میلیون و 379 هزار و 341 رأی، سعید جلیلی 3 میلیون و 505 هزار و 191 رأی، مسعود بیزیکیان 3 میلیون و 389 هزار و 191 رأی، محمد باقر قالیباف یک میلیون و 116 هزار و 659 رأی و مصطفی پورمحمدی 6 هزار رأی کسب کردند رای.


آیا این خبر مفید بود؟