جمله عجیب و جالب بایدن درباره «لیدی گاگا»

بایدن رئیس جمهور آمریکا لیدی گاگا خواننده را به عنوان رئیس مشترک کمیته هنر و علوم انسانی منصوب کرد.

  اولین استعفا بعد از فاجعه آبادان

دیدگاهتان را بنویسید