جمهوری اسلامی: وقتی صحنه فقط برای مردم مورد نظر مسئولان خالی بماند، دیگر انتخابات نیست، انتصاب است.

جمهوری اسلامی: وقتی صحنه فقط برای مردم مورد نظر مسئولان خالی بماند، دیگر انتخابات نیست، انتصاب است.

جمهوری اسلامی نوشت: وقتی همه افراد واجد شرایط قانونی برای ورود به مجلس یا رئیس جمهور شدن رد صلاحیت می شوند و صحنه فقط برای افراد مورد نظر مسئولان خالی می ماند، آنچه اتفاق می افتد انتخابات نیست، انتصاب است.

جمهوری اسلامی در یادداشتی از سیاست های انتخاباتی شورای نگهبان در دهه های اخیر انتقاد کرد.

در این مقاله آمده است: مسئولان نظام با افتخار اعلام می کنند که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا را برگزار خواهند کرد. این گفته در مورد اصل برگزاری انتخابات صادق است، اما تنها پوسته ای است بدون محتوای واقعی «انتخاب» در آن. وقتی همه افراد واجد شرایط برای ورود به مجلس یا رئیس جمهور شدن رد صلاحیت می شوند و صحنه فقط برای افراد مورد نظر مسئولان خالی می ماند، آنچه اتفاق می افتد انتخابات نیست، انتصاب است. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت که مردم در تعیین سرنوشت خود و کشورشان مشارکت داشته باشند؟

چگونه است که یک نظام حکومتی انقلابی که به مشارکت 80 و 90 درصدی مردم در انتخابات افتخار می کرد، اکنون کاهش مشارکت به حدود 40 درصد را حماسه می خواند؟ این یعنی دور شدن از اهداف انقلاب و از مردم.

دیدگاهتان را بنویسید