جمهوری اسلامی: کسانی که به انقلاب حمله می کنند کسانی هستند که ناف زنان را می شمارند یا به آمار یائسگی نگاه می کنند/ اولین شرط انقلابی بودن، ادب است.

جمهوری اسلامی: کسانی که به انقلاب حمله می کنند کسانی هستند که ناف زنان را می شمارند یا به آمار یائسگی نگاه می کنند/ اولین شرط انقلابی بودن، ادب است.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به اظهارات مهن طالبی کارشناس برنامه هفت واکنش نشان داد.
جمهوری اسلامی: کسانی که به انقلاب حمله می کنند کسانی هستند که ناف زنان را می شمارند یا به آمار یائسگی نگاه می کنند/ اولین شرط انقلابی بودن، ادب است.

کسانی که به انقلاب حمله می کنند کسانی هستند که حماقت مردم را از قطار انقلاب بیرون می اندازند. آنهایی که ربطی به فلسفه انقلاب ندارند، اما – به دلایلی – در موقعیت قرار گرفتند و به حداکثر نیروی دافعه تبدیل شدند. یکی – با عذرخواهی – ناف زنان را می شمارد و دیگری – با عذرخواهی تر – به آمار یائسگی و خیلی چیزهای دیگر می پردازد.

آنقدر کم ندارند که سبک حرف زدنشان برای جامعه گران تمام شود. ما نمی خواهیم نام ببریم، اما اظهارات آنها در روزهای اخیر در رسانه ها، نام و رسوم آنها را فاش می کند. به نام انقلاب و بر اساس دهه فجر هم میدان می یابند اما نتیجه حضورشان نبود خیلی های دیگر است.

این اقلیت خودخوانده انقلابی که با سروصدا دیگران را انکار می‌کنند، هر چه شما آنها را بنامید، در شکوه انقلاب و در سپهر اندیشه انقلابی جایی ندارد. منطق انقلاب در مکتب علوی شکل گرفت. در حکومتی که می خواهد بر اساس حکومت علوی تشکیل شود، قطعاً بد زبانی و بدگویی جایی ندارد.

اگر به ظرایف دین توجه کنیم، زبان به این خامی مهار نمی شود و چیزی نمی گوید. شرط اصلی انقلابی بودن رعایت اخلاق دینی است. علاوه بر این، دروغی بیش نیست…

  اهمیت روز قدس را برای مردم توضیح دهید/ فلسطین آبروی جهان اسلام است

دیدگاهتان را بنویسید