جنگ با منطقه، فکری و عقیدتی است

رئیس جمهور سوریه که میزبان یک هیئت پارلمانی از موریتانی بود، گفت که جنگ علیه منطقه اساساً یک جنگ ایدئولوژیک است.

  سقف منابع نفتی بودجه 100 هزار میلیارد تن افزایش یافت / افزایش 100 درصدی سهم نفت صندوق توسعه + جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید