جوجه های یک روزه به دلیل کاهش تقاضا برای جوجه زنده دفن شدند

جوجه های یک روزه به دلیل کاهش تقاضا برای جوجه زنده دفن شدند

روز جدید : تحقیقات میدانی 24 کشور از بازار مرغ نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در فروشگاه ها در روز یکشنبه بین 45 تا 48 هزار تن متغیر است. این در حالی است که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ 60 هزار تن است که در حال حاضر قیمت این محصول 15 هزار تن زیر قیمت مصوب به فروش می رسد.

مردم مرغ نمی خریدند، ارزان می شد

رئیس انجمن مرغ گوشتی گفت: گوشت مرغ در حجم بالا تولید می شود، اما قیمت مرغ برای مصرف کننده ناپایدار و کمتر از قیمت تنظیم بازار است و به قیمت مصوب نظارتی بازار نمی رسد و مرغداران همچنان خود را عرضه می کنند. جوجه ها محمد یوسفی در ادامه با بیان اینکه به دلیل گرانی مرغ مردم آن را نمی خرند، گفت: مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند و به قیمت های جدید عادت نکرده اند.

قیمت حیوانات وارداتی چندین برابر افزایش یافته است

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: بازار از 15 روز پیش قیمت مواد اولیه را با قیمت جدید به مرغداران عرضه می کند، یعنی قیمت دام را به جای 4200 تن به صورت ارز نیمایی محاسبه می کند که قیمت را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. قیمت مرغ.” یوسفی ادامه داد: مردم مرغ را به قیمت مصوب نمی خرند، قدرت خریدشان کافی نیست یا عادت ندارند” البته دولت برای حمایت از مرغداران و جلوگیری از آن، ذخایر مرغ ایجاد می کند. کاهش قیمت، اما این مقدار برای تعادل بازار کافی نیست.

  تجارت به حاشیه رانده شده است

داستان زنده در مورد دفن جوجه های یک روزه

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: پرورش مرغ با قیمت های جدید برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین مرغدار کم کم کنار رفت و همین امر منجر به کاهش شدید قیمت جوجه یک روزه شد.

جوجه یک روزه از 10000 تن به 2500 تن افزایش یافت

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره پیش بینی بازار مرغ طی ماه های آینده گفت: بازار مرغ تا دو سه ماه آینده در وضعیت فعلی قرار دارد و پس از آن برعکس خواهد شد. امروزه جوجه های یک روزه در حال تلف شدن هستند. تولید کننده جوجه یک روزه برای ضرر دادن به تماشا نمی نشیند و چاره ای جز کاهش تولید یا خرید تضمینی ندارد. زمانی که تولید جوجه یکروزه کاهش می یابد قیمت مرغ به تدریج کاهش می یابد و زمانی که تولید جوجه قیمت آن را افزایش می دهد. یوسفی ادامه داد: قیمت جوجه یکروزه در حال حاضر بین 2500 تا 4000 تن است. اگر چند وقت پیش قیمت جوجه یک روزه به 10 هزار تن رسیده بود.

دیدگاهتان را بنویسید