حاجی میرزایی: کنترل معلمان در فضای مجازی حق آنهاست

حاجی میرزایی: کنترل معلمان در فضای مجازی حق آنهاست

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم در گفتگو با نواندیش در خصوص اظهارات وزیر آموزش و پرورش در خصوص «حکومت معلمان در فضای مجازی»، اظهار داشت: صحبت های آقای صحرایی را به طور کامل نشنیده ام. با توجه به آنچه در خبرها آمده نکاتی را عرض می کنم. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی در سراسر جهان، نحوه برخورد با امکانات گسترده و متنوع در فضای مجازی است. از یک سو نمی توان از امکانات فراوان این فضا و ظرفیت های عظیم آن چشم پوشی کرد و از سوی دیگر نگرانی هایی در مورد استفاده بیش از حد و آسیب های احتمالی وجود دارد. راهبردهای مورد استفاده در سراسر جهان یا بر رشد توانایی ها و تقویت مهارت های تشخیص و تفکر انتقادی تاکید دارند یا اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها و یا ترکیبی از این دو راهبرد.

در این میان، آموزش و پرورش بیشترین بار این چالش عظیم را به دوش می‌کشد، زیرا وظیفه دارد مهارت‌های کودکان و نوجوانان را پرورش دهد و آنها را برای زندگی شرافتمندانه، آبرومندانه، مستقل و فعال آماده کند. به همین دلیل در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما، مهارت سواد رسانه ای به عنوان یکی از مهارت های اساسی و رایج شناسایی و مورد تاکید قرار گرفته است و در سند تحول بنیادین نیز بر استفاده بهینه از ظرفیت اطلاعاتی و ارتباطی تاکید شده است. فن آوری ها

وزیر اسبق آموزش و پرورش افزود: امروزه این فناوری منشأ بسیاری از تغییرات قدرت و ثروت و تغییرات در فضای کسب و کار است و ظرفیت زندگی اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و در حوزه آموزش از طریق همین بستر است که می توان ایجاد فضاهای یادگیری جدید، که فرصت‌های آموزشی عادلانه‌تری را فراهم می‌آورد، تا تلاش کنیم تا بر شکاف‌ها و نابرابری‌های فراوان در دسترسی به فرصت‌های یادگیری باکیفیت غلبه کنیم، راه‌های جدیدی برای حمایت از تجربه یادگیری. ایجاد مشارکت و افزایش نقش یادگیرنده در فرآیند یادگیری که می تواند منجر به رشد مهارت های بین فردی و اجتماعی و همچنین توانایی های فنی و خلاقانه شود. از فناوری های خلاقانه برای بهبود کیفیت آموزش استفاده می کند و پاسخ مناسب تری به تفاوت استعدادهای دانش آموزان، نیازهای متفاوت آنها و خواسته های نوظهور می دهد.

  رونالدو لژیونر ایرانی شد!

وی تصریح کرد: آنچه در مورد مواضع آقای وزیر جای تعجب دارد این است که ایشان از سمت رئیس سازمان آموزش و پرورش به جای تاکید بر ارتقای توانایی های ذهنی و عملی دانش آموزان در قدرت تحلیل، درک انتقادی. و قدرت تشخیص، نصره و رشد کامل شخصیت و استعداد آنها و آماده کردن آنها برای یک زندگی سالم و فعال بزرگسالی، از تدوین پروتکل هایی برای نحوه استفاده معلمان از فضای مجازی صحبت می کنند. در واقع رسالت ارتقای شایستگی دانش آموزان بر عهده معلمان است، بنابراین راهکارهای محدودکننده برای معلمان نقض حقوق معلمان، دانش آموزان و آموزش و پرورش است.

حاجی میرزایی ادامه داد: تمام قدرت فضای مجازی تغذیه چشم، گوش و فکر کودکان و نوجوانان است. تمام این ظرفیت منحصر به فرد دوازده سال است که با حمایت دولت، خانواده ها و با مشروعیت کامل در سنین اولیه یادگیری در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است. فضای مجازی که مجهز به نیروی نظامی و نیروی فیزیکی نیست، تنها یک ریسمان و راهنما است. حداقل از دیدگاه وزیر آموزش و پرورش بهتر است راهبرد مطلوب، توانمندسازی و حمایت از مدعوین و دریافت کنندگان باشد. تجارب مختلف ناکارآمدی استراتژی سقف و ممنوعیت را ثابت کرده است. چنین استراتژی واقع بینانه و عملی نیست. در شرایط فعلی با وجود محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده، فضای مجازی همچنان کار می کند و به جای ایجاد فرصت های مرتبط و مفید، بر قوانین محدودکننده تاکید می کنیم. من چنین نگرشی را مصداق بارز احتمالات سوزان می دانم. در زمان و مکانی که باید بیشتر توجه کنیم غفلت می کنیم و در مکان و زمانی دیگر آب را در هاون می کوبیم.

  راز موفقیت یحیی گل محمدی و پرسپولیس فاش شد

وی تصریح کرد: از ظرفیت بی نظیر این نهاد تاثیرگذار و آینده دار برای دوازده سال آموزش غافل شده ایم. تاکید اصلی حداقل از منظر نظام آموزشی باید راهبرد مقابله با فضای مجازی و ارتقای مهارت ها و ظرفیت های آن باشد. یعنی مردم به جایی می رسند که خوب را از بد تشخیص دهند تا بتوانند از ظرفیت فضای مجازی برای رشد، پیشرفت و تعالی استفاده کنند. با این پدیده همه گیر توانمند شوید.

حاجی میرزایی ادامه می دهد: باید در آموزش و پرورش و البته به ویژه از دیدگاه دستگاه های فرهنگی، مهارت ها، توانایی ها، بینش و بصیرت، درک نقادانه از پدیده ها و نتیجه گیری از آنها را به دانش آموزان آموزش دهیم و طبیعی است که این یک وظیفه مهم برای معلمان است. حال اگر به خود معلمان اعتماد نکنیم، جفای آشکاری علیه آنها وجود دارد. به همین دلیل لازم است در این رویکرد تجدید نظر شود.

وی در پاسخ به این سوال که نشانه های چنین اظهارنظرهایی در بالاترین سطح ساختار حاکمیتی و اجرایی چیست؟ وی تصریح می کند: خودشان باید برای این گفته ها توضیح بدهند، به نظر من چنین نگرشی زاییده درک نادرست از رسالت آموزش و پرورش است که اگر درست باشد نشان از کوتاهی نظام آموزشی در پیگیری ذاتی خود دارد. ماموریت

محسن حاجی میرزایی گفت: رسالت نظام تعلیم و تربیت این است که نسل جدید را به سطحی از توانایی و توانمندی برساند که بتواند در رویارویی با همه تحولات دنیای جدید مؤثر باشد تا در عرصه های اجتماعی مشارکت فعال و مفید داشته باشد. زندگی، برای اینکه بتواند کارآفرین باشد و باید خلاق باشد، نه منفعل، مستاصل و درمانده در برابر پدیده های جدید، و اگر معلمان ما که بیشترین بار این رسالت را به دوش می کشند، نیاز به مراقبت دارند و چنین شرایطی ندارند، این نوعی اعتراف به شکست نظام آموزشی است.

  آخرین یارانه قرن امشب پرداخت می شود

دیدگاهتان را بنویسید