حسن روحانی: اگر جرات داشته باشند با من مناظره کنند

روز جدید :

حسن روحانی: اگر جرات داشته باشند با من مناظره کنند

حسن روحانی رئیس جمهور دوره یازدهم و دوازدهم در پیامی خطاب به مردم گفت: به کسانی که تحریم را قبول ندارند و می توانند امتیاز بدهند رای ندهیم.

وی در توئیتی نوشت: پیام دکتر روحانی به مردم: به کسانی که تحریم را قبول ندارند و می توانند اعتصابات سریع انجام دهند رای ندهید.

اگر جرات دارند با من بحث کنند.

تورم 60 درصدی دروغ است. در دولت قبل یک میلیون و 400 هزار واحد مسکن مهر ساخته شد».