حسین زاده استقلال را نقره ای کرد!

در پی شکایت وحید نیکنام از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 900 میلیون ریال بابت اصل مطالبه و مبلغ 19 میلیون و 620 هزار ریال بابت هزینه های قانونی علیه خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت حسن مرادی فر از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت 4 میلیارد و 740 میلیون ریال بابت دعوی اصلی و 103 میلیون و 332 هزار ریال بابت هزینه دادرسی از خواهان محکوم شد. همچنین کمیسیون اساسنامه با صدور قرار رد ادعای خواهان به مبلغ 660 میلیون ریال.

در پرونده فرجام خواهی عباس یحیابیگی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت 28 میلیارد ریال بابت اصل مطالبه و مبلغ 610 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینه های قانونی علیه خواهان محکوم شد.

در پی شکایت شاهد برهنه از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت 3 میلیارد و 300 میلیون ریال بابت دعوی اصلی و 71 میلیون و 940 هزار ریال بابت هزینه دادرسی از خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت امیرحسین حسین زاده از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ 21 میلیارد و 396 میلیون و 366 هزار و 914 ریال بابت اصل مطالبه و 466 میلیون و 440 هزار و 853 ریال بابت هزینه دادرسی از خواهان محکوم شد. همچنین کمیسیون اساسنامه با صدور قرار رد ادعای خواهان به مبلغ 753 میلیون و 633 هزار و 86 ریال.

در پرونده شکایت آرش رضاوند از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت 5 میلیارد ریال بابت اصل مطالبه و 109 میلیون ریال بابت هزینه های حقوقی علیه خواهان محکوم شد.

  پیام استقلالی ها به بازیکن مورد توجه پرسپولیس

در پی شکایت وحید همراز از باشگاه دریای خزر در بابل، کمیته اساسنامه ادعای شاکی را رد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید