حضور این شاه ماهی در پرسپولیس قطعی شده است؟

روز جدید :

محمد شروین اسبقیان در خصوص استرداد گاریدو، سرمربی اسپانیایی تیم پرسپولیس از سوی شورای برون مرزی گفت: کلیات این موضوع هنوز به توافق رسیده است.

معاون وزیر ورزش درباره زمان برگزاری اردوی تیم پرسپولیس در هلند گفت: از این مسائل اطلاعی ندارم و باید با ما مکاتبه کنند. تا امروز چیزی در موردش ندیدم مگر اینکه دوستانم او را در دفتر مشترک ببینند.