حقوق بازماندگان از صندوق کامل سربازی پرداخت شده است

مستمری بازماندگان دختر صندوق بازنشستگی سربازی در تماس با خبرنگار ایلنا از پرداخت کامل حقوق خرداد ماه خبر داد.

این افراد که از سال 1999 بر اساس قوانین داخلی نیمی از حقوق پدر مرحوم خود را دریافت کرده بودند، قبلاً برای حل مشکل خود کارهای زیادی انجام داده بودند. خبرها حاکی از آن است که با حمایت نمایندگان مجلس به این پیگیری ها پاسخ داده شده و حقوق این زنان سرپرست خانوار (در صورتی که تنها بازماندگان مستمری پدر باشند) به طور کامل پرداخت شده است.

این بازنشستگان با ابراز رضایت از این اتفاق می گویند: خوشحالیم که پیگیری ها به نتیجه رسیده است. با تشکر از همه کسانی که ما را در این سفر همراهی کردند.

  چراغ سبز استقلال ستاره استقلال

دیدگاهتان را بنویسید