حقوق چقدر باید افزایش یابد؟

حقوق چقدر باید افزایش یابد؟

روز جدید راگفر با تاکید بر اینکه حقوق سال آینده باید حداقل 40 درصد افزایش یابد تا بخشی از قدرت خرید از دست رفته مردم به دست بیاید، گفت: دانشگاه ها و بیش از 3 هزار پزشک مهاجرت کرده اند، بنابراین امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک امر بزرگ تبدیل شده است. چالش و در صورت تداوم این وضعیت، کشور از نخبگان و متخصصان خالی خواهد شد. دولت هیچ برنامه ای برای اصلاح این وضعیت ندارد.

در حالی که در بودجه سال آینده افزایش تدریجی حقوق کارکنان پیش بینی شده است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گویند که برنامه دولت افزایش تنها 10 درصدی حقوق کارکنان با چنین افزایشی است. توجه به تورم 55 درصدی که به طور رسمی اعلام شده چیزی نیست و معیشت مردم را دوچندان می کند.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت به جای افزایش غیرواقعی دستمزدها، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. این روش بهتر از افزایش 20 درصدی دستمزدها و افزایش 30 درصدی تورم است. در همین حال حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:

دولت اصلی سیاست های نئولیبرالی بانک جهانی را اجرا می کند / دستمزدها باید حداقل 40 درصد افزایش یابد مقاومت دولت در برابر افزایش متناسب دستمزدها
حسین رگفر، اقتصاددان نهادی به فرارو گفت: سیاست سال آینده دولت برای سرکوب دستمزدها، ادامه سیاست های نئولیبرالی دولت های مختلف در ایران است. سال بعد، او به دنبال اتخاذ چنین سیاست نئولیبرالی بود.

وی افزود: دولت فقط می‌خواهد مخارج خود را کنترل کند و این استدلال که تورم با افزایش حداقل دستمزد در سال آینده به شدت افزایش نمی‌یابد به هیچ وجه معتبر نیست، زیرا امسال حداقل دستمزد تنها 20 درصد افزایش یافته است. در حالی که امروز تورم اصلی به بالای 55 درصد و تورم کالاها به حدود 75 درصد رسیده است، بنابراین این یک موضوع واگرا است که توسط دولت مطرح شده است.

  ستاد کرونا: فرصتی برای تشکیل موج هفتم تاج در اواخر فروردین

راگفر با تاکید بر اینکه در سال آینده باید حداقل 40 درصد حقوق افزایش یابد تا بخشی از قدرت خرید از دست رفته مردم به دست بیاید، گفت: به دلیل این اقدام اشتباه دولت در تعیین حقوق امسال تنها 900 جوان معلمان دانشگاه های سراسری و بیش از 3000 پزشک مهاجرت کرده اند، بنابراین امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش بزرگ تبدیل شده است و در صورت ادامه این وضعیت، کشور از نخبگان و متخصصان خالی خواهد شد. دولت هیچ برنامه ای برای اصلاح این وضعیت ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه نظام دستمزدی در ایران عامل اصلی مهاجرت نخبگان به خارج از کشور در یک قرن گذشته بوده است، افزود: دولت های مختلف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز همین سیاست ها را دنبال می کنند. به کشورهای در حال توسعه دیکته می شود، زیرا بر اساس آموزه های این دو سازمان بین المللی، تنها راه کنترل تورم در کشورهای در حال توسعه، سرکوب است.

وی ادامه داد: این سیاستی است که کشورهای توسعه یافته برای جذب نخبگان از کشورهای در حال توسعه مانند ایران برنامه ریزی کرده اند، از این رو این طرح سال هاست که به دلیل شرایط نابرابر حقوق و شرایط نامناسب اشتغال بیش از هزار نخبه در سال اجرا می شود. به گفته بهترین دانشگاه‌های ایران، مهاجرت با پول این افراد نخبه در غرب سیاست وحشتناکی است که دهه‌ها ادامه دارد و هر روز بدتر می‌شود.

راگفر ادامه داد: اگر دولت بخواهد حداقل دستمزد را فقط 10 درصد افزایش دهد، مشکلات معیشتی کارگران را در سال آینده تشدید خواهد کرد. و اگر اکثر اقتصاد ایران اصلا مالیات نپردازند، تورم را کنترل می کند، بنابراین در سال گذشته سود خالص 20 شرکت بزرگ دولتی و خصوصی حدود 250 تریلیون تن بود، در حالی که دولت باید به این شرکت ها مالیات و یارانه انرژی پرداخت کند. .

  ثبت نام 10 هزار کهگیلویه و بویراحمدی در طرح تولید مسکن/ دانش آموزان گچسارانی واکسن تاج دریافت کردند

وی گفت: اما دولت این کار را نمی کند و در ازای افزایش نرخ ارز از جیب مردم، هزینه های خود را پرداخت می کند، در حالی که در کشورهای دیگر مالیات تنها منبع درآمد دولت است و دولت ها مالیات می پردازند. آنها کشور خود را اداره می کنند، اما در ایران مالیات مناسبی برای ثروتمندان وجود ندارد و پایه های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد عمومی، مالیات بر معاملات سوداگرانه و غیره وجود ندارد.

راگفر افزود: تا زمانی که سیاست های نئولیبرالی در دولت دنبال می شود، وضعیت معیشتی اقشار متوسط ​​و فرودست بهتر نمی شود زیرا افراد ثروتمند و متنفذ همچنان با آزار و اذیت و در مقابل دولت از مالیات فرار می کنند. قدرتش به کارمندان و کارگران می رسد و با سیاست هایی که در پیش می گیرد مردم را بیش از همیشه فقیرتر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید