حمله به اعتراضات در زاهدان با شورشیان اجیر شده

روز گذشته پس از پایان نماز جمعه در مسجد مکه، گروه کوچکی از زنان شعارهای ساختارشکنانه سر دادند. این در حالی است که مانند هفته های گذشته این زنان در این تجمع شعارهایی با گویش فارسی واضح سر می دهند. در هفته های اخیر نیز گزارش هایی از حضور شورشیان مزدور به ویژه با گویش و لهجه غیر بلوشی در تجمعات زاهدان منتشر شده است.

به نظر می رسد این معترضان ضد رانت با هدف ارائه چهره ای زنانه به این جریان ها در مقاطع زمانی خاص وارد این شهر می شوند که می توان آن را واکنشی برنامه ریزی شده به جایگاه اجتماعی زنان در این منطقه دانست.

  قیمت سی.ان.جی تغییر نکرده است/ تثبیت قیمت 570 تومان به معنای تغییر قیمت برای مصرف کنندگان نیست.

دیدگاهتان را بنویسید