حمله به خاتمی و میرحسین موسوی در رسانه های اصولگرا

این رسانه اصولگرا در این مقاله به انتقاد از رئیس دولت اصلاحات پرداخته و مدعی شده است;

یک روز پس از بیانیه خرابکارانه میرحسین موسوی که رسماً گذار به جمهوری اسلامی ایران را رقم زد، محمد خاتمی در همان روزی که هزاران فریب خورده حوادث اخیر را با زبانی متفاوت اما با همان ژنرال آزاد کردند. جهتی که به عنوان موسوی به ساختارهای نظام اسلامی حمله کرد، خاتمی در بیانیه خاتمی که به نظر می رسید از اتاق فکری در راستای بیانیه براندازانه موسوی بیرون آمده بود، سعی کرد دومی را از دوگانگی هویج و چوب انتخاب کند. فتنه 1988 با بیانیه باشگاه موسوی، اما چه کسی می داند که اولی به دنبال حذف نرم است و دومی برای آن دل سختی دارد. همانطور که در فتنه 88 انجام داد.

در بخشی دیگر از این مقاله آمده است: خاتمی در بخشی از این بیانیه، بدون اشاره به نقش خود و دیگر رهبران شورشیان در انتخابات 1387 از دولت خواست تا به تنش ها و درگیری ها پایان دهد و حصر را رفع کند. اما تاکنون نه او و نه دیگر رهبران شورش حاضر به عذرخواهی از ملت به خاطر ظلمی که در حق کشور شده اند، نیستند.

خاتمی ضمن زیر سوال بردن ساختارهای قانونی نظام اسلامی اعم از شورای نگهبان قانون اساسی، شورای خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها، خواستار بازنگری در این ساختارها شد. دقیقاً جهتی که در بیانات میرحسین موسوی با زبان تندتر بیان شده بود،

بنابراین باید گفت روح حاکم بر این دو بیانیه تضعیف و دور زدن نهادهای قانونی جمهوری اسلامی است. با این حال، یکی نرم و دیگری سخت است. بنابراین باید گفت خاتمی و موسوی دو روی یک سکه هستند

  مشارکت اجتماعی در پروژه های اقتصادی جایی ندارد / ادارات باید نقش خود را در کاهش آسیب های اجتماعی مشخص کنند.

دیدگاهتان را بنویسید