حمله روزنامه اصولگرا به مجلس/ شما نمایندگان تشنج در جامعه و استرس معلمان ایجاد کردید.

حمله روزنامه اصولگرا به مجلس/ شما نمایندگان تشنج در جامعه و استرس معلمان ایجاد کردید.

روز جدید : یکی از مشکلاتی که باعث عصبانیت و استرس در جامعه فرهنگی شد، مربوط به رفتار نمایندگان است. برخی از این افراد به جای آرام کردن فضا، با مصاحبه های ساختگی، دستبند و توئیت باعث تشنج می شوند!

به عنوان مثال، از زمانی که آقای منادی به عنوان رئیس کمیسیون آموزش انتخاب شد، مرتباً با حرفه خود مخالفت کرده است. برخی از همکاران او نیز همین رویه را دنبال می کنند. برخی از نمایندگان فرهنگیان را تحریک می کنند و ذهن آنها را خراب می کنند.

وقتی مطالبات از چارچوب قانونی خود خارج شد، باید افرادی با نیات قبلی را پیدا کرد و تلاش کرد تا مطالبات صنفی را منحرف کرده و آن را سیاسی جلوه دهد. در کوم بارها اعلام کردم که نباید اجازه دهیم سلبریتی ها مطالبات فرهنگیان را منحرف کنند، اما برخی افراد، تشکل های سیاسی و شوراهایی که با معلمان هماهنگی ندارند به دلیل منشأ ناامن و به همین دلیل در چند سال اخیر به این تجمعات پیوسته اند. با ارائه شورای هماهنگی تشکل های فرهنگی، صفوف خود را از آنها جدا کردیم. آنها در راهپیمایی های خیابانی گره های سیاسی می کشند.

  مراسم ترحیم فاطمیه در 700 مسجد لرستان برگزار می شود

دیدگاهتان را بنویسید