حمله همزمان سیدحسن خمینی، خاتمی و آیت الله هاشمی در رسانه های اصولگرا

روزنامه جوان، روزنامه حامی دولت رئیسی با استناد به سخنان سید حسن خمینی به وی و دولت های مرحوم آیت الله هاشمی و سید محمد خاتمی حمله کرد.

این مقاله ادعا می کند:

سید حسن خمینی گفت: «توجه به این نکته بسیار مهم است که پایگاه اجتماعی و مخاطبان امام بیشتر «محرومین» بودند و انقلاب دین خود را وقف این طبقه کرد… در اوایل انقلاب مواردی مانند ایجاد جهاد سازنجی، کمیته مددکاری، بنیاد مسکن و حساب صد امام اجرا شد که طعم انقلاب را به ذائقه قشر ضعیف بنیانگذار انقلاب داد، اما بعدها این وضعیت تا حدودی تغییر کرد. ما آرام آرام پایگاه اجتماعی حکومت را از دوش طبقه محروم به دوش طبقه مذهبی تغییر داده ایم و ارتباطمان با طبقه مذهبی بیشتر شده است. درست است که مردم متدین هسته سخت دفاع از جمهوری اسلامی هستند، اما مخاطبان ما در ابتدا همیشه از کلاس محروم بودند و تلاش برای آنها بود.

شاید منظور سید حسن خمینی این بوده که برای اقشار ضعیف جامعه کمتر کار شده است. این چیزی است که توسط مقامات رسمی تشخیص داده شده است (در واقع درست تر است که بگوییم ثروتمندان از برخی برنامه های اقتصادی سود بیشتری برده اند وگرنه کار برای محرومان بسیار انجام شده است) اگرچه اصلاح طلبان اغلب اقتصادی ندارند. شعار می دهند و سعی می کنند از وعده های آزادی های سیاسی استفاده کنند و از نظر اجتماعی رای بگیرند، اما به هر حال چرا باید مذهبی ها را یک گروه و افراد محروم را گروهی دیگر دانست؟ به عنوان مثال روح الله عجمیان و خانواده اش که به گفته سید حسن خمینی هسته اصلی دفاع جمهوری اسلامی هستند و جان خود را در این راه فدا کردند، نیازمندترین افراد جامعه به حساب می آیند.

  شهید ناجی کردستان/ «شهید بروجردی» خلقت داغ اسرائیل دوم را در دل آمریکا گذاشت.

از سوی دیگر، چه زمانی طبقه فرودست نادیده گرفته شده است؟ هاشمی رفسنجانی در دولت سازندگی نبود؟ یا در دولت توسعه سیاسی محمد خاتمی؟ و آیا سیدحسن خمینی مدافع و حامی این دو رئیس جمهور سابق نیست؟

نکاتی که در مورد سخنان سید حسن خمینی از یک سو و از سوی دیگر بدتر شدن این سخنان با تحلیل و مصادره واقعی آنها مورد پسند روزنامه اعتماد است که می نویسد: «.. به قول سید حسن خمینی. این امر در عمل باعث شد که انقلاب یکی از اساسی ترین گزاره های خود (ارتباط با محرومان و طبقه متوسط) را از دست بدهد و تنها به رضایت قشر خاصی از طیف های متدین و مذهبی توجه کند. قشر متدین برای بیان این مشکل؟

جالب اینجاست که دستیابی به قشر محروم جامعه از طریق جهاد و کار میدانی کار متدینین جامعه است و اصلاح طلبان برای طبقه متوسط ​​به بالای جامعه شعارهای شیک می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید