حمله پیشکسوتان پرسپولیس به استقلالی ها

حمله پیشکسوتان پرسپولیس به استقلالی ها

رحیم یوسفی بازیکن قدیمی تیم پرسپولیس با رد نظر مساعد پیشکسوتان استقلال درباره شرایط برتر و هیجان ساپینتو در دربی، به آرامش یحیی گل محمدی از کنار زمین اشاره می کند و معتقد است: سرمربی استقلال. با روحیه و رفتار تیمش را لطمه می زند و به نفع پرسپولیس است.»

این بازیکن قدیمی پرسپولیس گفت: ساپینتو برای تیمش هیجان و استرس می آورد اما در رفتار یحیی عکس این موضوع را می بینیم. من معتقدم صلح گل محمدی در نهایت به سود پرسپولیس تمام می شود.

  الزامات پاسخگویی در نظام اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید