حکم آزاده صمدی صادر شد

حکم آزاده صمدی صادر شد

در توضیح خبر منتشر شده آمده است:

* متهم به مدت شش ماه از استفاده مستقیم یا از طریق اشخاص دیگر از فضای مجازی منع می شود.

*متهم باید هر دو هفته یکبار به مراکز رسمی درمان های روانشناختی شخصیت ضداجتماعی مراجعه و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه دهد.

  روسیه از قطعنامه غرب علیه ایران حمایت نمی کند

دیدگاهتان را بنویسید