حکم وزیر کار برای انابستانی; فردی که به سرباز سیلی زد پست جدیدی گرفت

روز جدید :

حکم وزیر کار برای انابستانی;  فردی که به سرباز سیلی زد پست جدیدی گرفت

علی اصغر عابستانی نماینده مجلس یازدهم که به مجلس دوازدهم راه نیافته بود با حکم وزیر کار به عضویت هیات مدیره صندوق کارگران فولاد منصوب شد.

وزیر کار دولت سیزدهم برای یکی از حامیان جلیلی که سیلی به صورت استخدام‌کننده‌ها زده بود، حکم صادر کرد.

به گزارش ایلخت، علی اصغر عابستانی نماینده مجلس یازدهم که از راهیابی به مجلس دوازدهم بازمانده بود، از سوی وزیر کار حکم عضویت در هیات مدیره صندوق کارگران فولاد را صادر کرد.