حکومت طالبان باید امنیت عزاداران حسینی را تضمین کند

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که مقامات دولت موقت افغانستان با توجه به حضور عزاداران حسینی در مساجد و مجالس عزاداری تدابیر امنیتی بیشتری را اتخاذ خواهند کرد.

  غیبت سیدجلال در اردوی پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید