خانه های لوکس تنها 27 میلیون مالیات پرداخت کرده اند!

مالیات بر واحدهای مسکونی و ویلاهای بیش از 10 میلیارد تنی اعم از مساحت و ملک در سال گذشته به عضویت پایه مالیاتی سازمان مالیاتی درآمد و امسال 12 هزار و 500 واحد مسکونی لوکس شناسایی شد. .

آخرین آمار منتشر شده در پایان سال گذشته از وضعیت پرداخت مالیات مسکن لوکس نشان می دهد که تا آن زمان معادل 200 میلیون تن بوده است.

البته روند پرداخت این پایه مالیاتی همچنان توسط سازمان مالیاتی پیگیری می شد. این سازمان از افشای میزان دقیق پرداختی به ذینفعان خودداری کرد و تنها گفت که کمتر از 50 درصد از صاحبان خانه های لوکس در حال پذیرش مالیات هستند.

در شرایطی که روند کند مالیات بر مسکن لوکس رای بسیاری از مسئولان را بالا برده است، وزیر اقتصاد نیز از نبود ضمانت اجرایی برای مالیات مسکن لوکس گلایه کرد و از مجلس برای تعیین ضمانت اجرایی مالیات وصول درخواست کمک کرد.

به گفته خاندوزی، مشمول مالیات نمی شود مگر اینکه مالک خانه لوکس شناسایی شده قصد خرید یا فروش داشته باشد و ملزم به اخذ فیش مالیاتی باشد. یعنی اگر شخصی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، راهی برای وصول آن وجود دارد.

به گفته مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، برای وصول مالیات مسکن لوکس و اخذ حقوق دولتی، مشمولانی که مالیات را پرداخت نمی‌کنند، طبق مفاد ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم. بر وصول اموال آنها مالیات بر طبق مقررات قانونی مربوط کسر خواهد شد.

اگرچه مشخص نیست که توقیف مالکان خانه های لوکس تا چه اندازه در ترغیب آنها به پرداخت مالیات موثر خواهد بود، اما بررسی وضعیت ارائه درآمدهای سازمان امور مالیاتی در دو ماهه نخست امسال نیز روند کند اخذ مالیات را تایید می کند.خانه های لوکس.

  علت ورم صورت یکتا ناصر چیست؟ عکس

بر اساس این آمار سازمان مالیاتی در این مدت تنها 27 میلیون و 400 هزار تن از خانه های گران قیمت مالیات دریافت کرده است.

نرخ مالیات سالانه برای خانه های لوکس

1- با توجه به مازاد 10 تا 15 میلیارد تومانی؛ یک در هزار

2- با توجه به مازاد 15 تا 25 میلیارد تومانی; دو در هزار

3- با توجه به مازاد 25 تا 40 میلیارد تومانی; سه در هزار

4- با توجه به مازاد 40 تا 60 میلیارد تومانی; چهار در هزار

5- به لحاظ مازاد 60 میلیارد تن و بیشتر پنج در هزار

دیدگاهتان را بنویسید