خانوارهای مشمول دریافت 250 متر زمین رایگان شناسایی شدند

هادی عباسی از اعطای زمین 250 متری بر اساس قانون جوانان به خانواده های روستایی دارای سه فرزند (سومین فرزند متولد شده بعد از 24 آبان 1400) به صورت رایگان خبر داد و اظهار داشت: از نظر آماده سازی زمین نیز تسهیلات لازم داده می شود. هزینه ها وام 550 میلیون تومانی نیز برای توسعه زمین در نظر گرفته شده است تا این زمین ها در سریع ترین زمان ممکن توسعه پیدا کنند.

وی با بیان اینکه به خانواده های دارای 4 فرزند به شرط سن زیر 20 سال زمین رایگان داده می شود، افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر جوان بودن جمعیت، دولت تصمیم به تصویب قوانینی برای حمایت از این شرایط گرفته است که از جوانان آغاز شده است. جمعیت و دولت مصمم به اجرای آن است.

وی تصریح کرد: در اقتصاد از بزرگترین سرمایه صحبت می کنیم. برخی معدن، نفت، موقعیت جغرافیایی و موارد مختلف را بزرگترین سرمایه می دانند، اما امروزه اقتصاددانان جهان سرمایه انسانی را بزرگترین سرمایه اقتصادی می دانند. متأسفانه در سال های اخیر به دلیل مهاجرت غربی ها به این کشور از این سرمایه انسانی محروم شده ایم و در وضعیت رو به زوال قرار داریم.

دیدگاهتان را بنویسید