خبر جدید وزیر کار از افزایش دستمزد کارگران در سال 1402

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسات کارشناسی مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت برگزار می شود.

سید سلطان مرتضوی گفت: تعیین دستمزد و حقوق کارگران بر اساس روند قانونی و اصل بر سه جانبه گرایی است. نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت باید به تفاهم برسند و نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان در حال انجام کار خود هستند.

وی با بیان اینکه وزارت کار برنامه های مختلفی را برای شناسایی افراد جویای کار انجام داده است، گفت: راهکارهای مناسبی برای کارگران به ویژه کارگران متاهل دارای فرزند در نظر گرفته شده است.

مرتضوی گفت: کارگاه ها با کمبود نیروی ماهر مواجه هستند و در این راستا سازمان فنی و حرفه ای کشور باید کارگران را بر اساس نیاز کارخانجات آموزش داده و در اختیار آنها قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در بحث اشتغال جدی است، گفت: تلاش می کنیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی از اشتغال به ثبت برسانیم.

  کسانی که کشف حجاب می کنند قصد براندازی دارند

دیدگاهتان را بنویسید