خبر خوب برای بازنشستگان CSR

روز جدید :

ایلنا: میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت سه میلیون تومان بابت تناسب و معیشت مستمری بگیران عزیز برای ماه های فروردین تا خرداد خبر داد. موسوی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم مردم و رئیس جمهور شهید در ارتقای معیشت بازنشستگان و بازنشستگان گفت: یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت سیزدهم مردم و شخصیت شهید رئیس جمهورمان آیت الله رئیسی توجه بود. به معیشت و زندگی بازنشستگان و بازنشستگان عزیز.

خبر خوب برای بازنشستگان CSR

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: در ادامه این نگاه دولت محترم بر اساس مصوبه هفته گذشته قانون بودجه; وی به کلیه صندوق های بازنشستگی اعلام کرد از فروردین تا خرداد سه میلیون تومان برای تناسب و معیشت مستمری بگیران عزیز اختصاص می یابد. سپرده ما همچنین اعلام کردیم به محض تامین منابع که رقمی بالغ بر 12600 میلیارد تومان را شامل می شود، تلاش می کنیم. این مبلغ را علی الحساب پرداخت کنید. به فضل خداوند متعال و با همکاری سازمان برنامه و نظام پولی و بانکی کشور و بستگانی که در سازمان فعالیت می کردند، این منابع تامین شده و تا ساعاتی دیگر مبلغ سه میلیون تومان خواهد شد. به کلیه مستمری بگیران و مستمری بگیران عزیز سازمان تامین اجتماعی واریز گردد.

وی افزود: سپس در تعامل با بازنشستگان محترم و نمایندگان خانه‌های بازنشستگان، شرایط و ضوابطی را که طبق قانون باید اجرا و اجرا کنیم، جمع‌بندی می‌کنیم.

وی افزود: این سپرده برای کلیه مستمری بگیران و مستمری بگیران خواهد بود و با توافق فنی با بانک امروز به طور کامل به حساب کلیه مستمری بگیران و مستمری بگیران تامین اجتماعی واریز می شود.