خبر خوش برای افزایش حقوق بازنشستگان

خبر خوش برای افزایش حقوق بازنشستگان

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ملی، کمیسیون برنامه، بودجه و برآورد مجلس شورای ملی معادل سازی حق الزحمه مستمری بگیران تحت پوشش بیمه کشوری، لشکری ​​و اجتماعی را تصویب کرد.

بنابراین احتمالاً جذب برای تصویب نهایی به پارلمان می‌رود. اما سوال اصلی برای بازنشستگان کارگری این است که آیا این همسان سازی شامل وضعیت مستمری بگیران کارگری نیز می شود؟مروتی (کارگر بازنشسته) در این خصوص می گوید: دولت در دور قبلی همسان سازی در سال 1398 اعتبار جداگانه ای را به صندوق های کشوری و ارتش اختصاص داد و با این اعتبار حقوق بازنشستگان از این صندوق ها افزایش چشمگیری پیدا کرد، اما از خزانه دولت برای کارگران بازنشسته تخصیص ندادند و آنچه در صندوق تامین اجتماعی اعمال شد همسان سازی نبود که توزیع متناسب بدون یال و دم و اشک بود. که بازنشستگان انتقادات زیادی به آن وارد کردند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورا باید جامعه هدف را از این همسان سازی و جزئیات دقیق آن آگاه کنند و بگویند سهم 65 درصدی مستمری بگیران کشوری که مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی هستند، در صورت امتناع کارگر از عضویت در صندوق تامین اجتماعی چقدر است. طرح، بی عدالتی گسترده تر خواهد شد.

  حمله نافرجام ماموران سرکش در کنسرت تهران

دیدگاهتان را بنویسید